Szkolenia:

             Prowadzimy zajęcia z podstaw taktyk:
-Czarnej
-Zielonej
-Czerwonej

Ponad to na zbiórkach ćwiczymy musztrę indywidualną, grupową a na kilku dniowych wyjściach w teren omawiane i ćwiczone są zagadnienia z survivalu i terenoznastwa.

              Cały program szkoleniowy ma za zadanie nauczyć Strzelców analitycznego myślenia, wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, radzenia sobie w stresowych sytuacjach, współpracy w mniejszych jak i większych grupach oraz działania w pojedynkę. Elementem szkolenia jest również radzenie sobie z problemami natury technicznej (niesprawny sprzęt niezbędny do wykonania zadania) czy "ludzkiej" (brak woli współpracy ze strony np. dowódcy innego pododdziału czy podkomendnych). 
W programie znajdują się również podstawy samoobrony

             Zasadniczym elementem podstawowego etapu szkoleniowego jest nauka radzenia sobie ze stresem oraz z niekomfortowymi sytuacjami, gdzie pewność zajścia zdarzenia było oczywiste a zaszło zjawisko zupełnie odwrotnie do przwidywanego co tworzy dyskomfort i komlikuje wykonywanie zadań.

              Program szkoleniowy jednostki realizowany jest niekonwencjonalnymi i nowoczesnmi metodami bazującymi na symulacji działań głównie militarnych

              Stałym elementem zbiórek jest rozgrzewka, gdyż w ramach szkolenia stawiamy również na rozwój fizyczny. Podstawową częścią tzw. "unitarki" jest nauka musztry wojskowej, historii "Strzelca",operowania bronią, podstaw przemieszczania się z bronią zarówno w terenie otwartym jak i zabudowanym. Analizujemy wydarzenia z historii nowożytnej i bieżącej, by podnieść świadomość obywatelską oraz zainteresowanie związkami przyczynowo-skutkowymi kształtującymi rzeczywistość w której żyjemy.

              Szkolenie opiera się o rozwój fizyczno-intelektualny oraz w myśl idei Marszałka Józefa Piłsudskiego : "Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem".
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW