FAQ

 Czyli najczęściej zadawane pytania :)

1. Czym jest Związek Strzelecki "Strzelec" ?
- Jest to organizacja, patriotyczna o charakterze proobronnym bazująca na regulaminach Wojska Polskiego oraz hierarchii wojskowej. Działalność
w organizacji opiera się na pracy społecznej wszystkich członków. Związek Strzelecki "Strzelec" jest bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem tradycji "strzeleckich" Józefa Piłsudskiego.


2. Czy jest to organizacja polityczna/Bojówką której partii politycznej jesteście?
- Związek Strzelecki "Strzelec" jest organizacją CAŁKOWICIE APOLITYCZNĄ, nie wspierającą żadnej partii ani nie współpracującą z z jaką kolwiek partią polityczną oraz nie wspierającą żadnych posłów/polityków/radnych itp.

3. Kto może zostać "strzelcem" ?
- Strzelcem może zostać każdy pow. 16 roku życia. Każda osoba niepełnoletnia by wstąpić potrzebuje pod deklaracją pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego na wstąpnienie w nasze szeregi.

4. Czy są jakieś koszta związane z przystąpieniem?
- Nie, nie ma żadnych kosztów w związku z przystąpieniem do organizacji. Rekrut natomiast musi we własnym zakresie zakupić sobie umundurowanie oraz wyposażenie. Po przystąpieniu jedynymi kosztami stałymi są miesięczne składki członkowskie - 10 zł

5. Co powinien posiadać rekrut/członek Z.S. "Strzelec" ?
- Chęć do działania oraz m.in dobry humor :) A poza tym po podjęciu decyzji o aktywnej działąlności należy nabyć mundur, czarne obuwie wojskowe pow. kostki, główny pas parciany w kolorze czarnym, czarny beret z orzełkiem. Naturalnie wszystko w miarę czasu można na spokojnie kompletować, nic nie jest wymagane już na wejściu do struktur.

6. Co ile są zajęcia i ile trwają?
- Zbiórki są raz w tygodniu w sobotę mniej więcej 2 razy na miesiąc. Długość zajęć jest zależna od materiału szkoleniowego przewidzianego na dany etap szkolenia.

7. Czy "Strzelec" jest w stanie przygotować mnie choć trochę na to co mnie czeka w wojsku ?
- Oczywiście że tak! W jak wielkim stopniu, zależy to od umiejętności dowódcy, od innych strzelców w jednostce oraz  możliwości szkoleniowych kadry np. dostępu do terenu/infrastruktury, dzięki której będzie można realistyczniej odwzorować szkolenia prowadzone w wojsku oraz przeprowadzać symulacje pola walki.

8. Jaki zakres działalności prowadzi "Strzelec" ?
- Prowadzimy cotygodniowe zajęcia, obozy, manewry, obstawiamy uroczystości historyczne i państwowe, zgrupowania, wspieramy podczas różnych akcji organizacje i instytucje z nami współpracujące np. pikniki osiedlowe, dni otwarte szkół, wystawy edukacyjne o charakterze militarno-historycznym et.

9. Jakie repliki ASG i oporządzenie jest wymagane na jednosce ?
- Replika ASG NIE JEST OBOWIĄZKOWYM wyposażeniem. Jeśli ktoś jest zdecydowany na zakup repliki to na jednostce wymagana jest replika broni "nowoczesnej" w związku z tym nie akceptujemy replik tzw. historycznych - PPsH, MP40, Thompson. Z rodziny np. AK akceptowane jest wszystko nowocześniejsze od AK-47/AKM/AKMS. Z racji charakteru szkoleń nie akceptujemy replik karabinków wyborowych i snajperskich, oczywiście jako replikę dodatkową można takową posiadać, natomiast podstawą jest replika karabinku szturmowego lub pistoletu maszynowego np. MP5. Oporządzenie przyjęte jest tylko i wyłącznie a kolorach : oliv, OD ( i pokrewnych, foliage green nie jest akceptowany), coyote brown, tan, lub w polskiej panterce w odmianie zarówno leśnej jak i pustynnej.

      W razie braku preferencji repliki lub oporządzenia kadra posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt by pokazać różne propozycje replik oraz oporządzenia i pomóc dobrać najodpowiedniejszy wariant cenowy i jakościowy.

10. Czy aby dołączyć do jednostki muszę mieć ukończoną zasadniczą służbę wojskową?
-Nie, nie jest konieczne żadne przeszkolenie wojskowe aby do nas dołączyć.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW