FAQ

 Czyli najczęściej zadawane pytania :)

1. Czym jest Związek Strzelecki "Strzelec" ?
- Jest to organizacja, patriotyczna o charakterze proobronnym bazująca na regulaminach Wojska Polskiego oraz hierarchii wojskowej. Działalność
w organizacji opiera się na pracy społecznej wszystkich członków. Związek Strzelecki "Strzelec" jest bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem tradycji "strzeleckich" Józefa Piłsudskiego.


2. Czy jest to organizacja polityczna/Bojówką której partii politycznej jesteście?
- Związek Strzelecki "Strzelec" jest organizacją CAŁKOWICIE APOLITYCZNĄ, nie wspierającą żadnej partii ani nie współpracującą z z jaką kolwiek partią polityczną oraz nie wspierającą żadnych posłów/polityków/radnych itp.

3. Kto może zostać "strzelcem" ?
- Po pierwsze osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz osoba niekarana. Ponadto strzelcem może zostać każdy pow. 16 roku życia. Każda osoba niepełnoletnia by wstąpić potrzebuje pod deklaracją pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego na wstąpnienie w nasze szeregi.

4. Czy są jakieś koszta związane z przystąpieniem?
- Nie, nie ma żadnych kosztów w związku z przystąpieniem do organizacji. Rekrut natomiast musi we własnym zakresie zakupić sobie umundurowanie oraz wyposażenie. Po przystąpieniu jedynymi kosztami stałymi są miesięczne składki członkowskie - 15 zł

5. Co powinien posiadać rekrut/członek Z.S. "Strzelec" ?
- Chęć do działania oraz m.in dobry humor :) A poza tym po podjęciu decyzji o aktywnej działąlności należy nabyć mundur, czarne obuwie wojskowe pow. kostki, główny pas parciany w kolorze czarnym, czarny beret z orzełkiem. Naturalnie wszystko w miarę czasu można na spokojnie kompletować, nic nie jest wymagane już na wejściu do struktur.

6. Co ile są zajęcia i ile trwają?
- Zbiórki są raz w tygodniu w sobotę mniej więcej 2-3 razy na miesiąc. Długość zajęć jest zależna od materiału szkoleniowego przewidzianego na dany etap szkolenia.Plan szkoleniowy zajęć jest przygotowywany ze znaczym wyprzedzeniem aby móc dostosować go sobie do reszty swoich obowiązków.

7. Czy "Strzelec" jest w stanie przygotować mnie choć trochę na to co mnie czeka w wojsku ?
- Oczywiście że tak! W jak wielkim stopniu, zależy to od umiejętności dowódcy, od innych strzelców w jednostce oraz  możliwości szkoleniowych kadry np. dostępu do terenu/infrastruktury, dzięki której będzie można realistyczniej odwzorować szkolenia prowadzone w wojsku oraz przeprowadzać symulacje pola walki.

8. Jaki zakres działalności prowadzi "Strzelec" ?
- Prowadzimy bardzo szeroki zakres działalności np. cotygodniowe zajęcia, obozy, manewry, obstawiamy uroczystości historyczne i państwowe, zgrupowania, wspieramy podczas różnych akcji organizacje i instytucje z nami współpracujące np. pikniki osiedlowe, dni otwarte szkół, wystawy edukacyjne o charakterze militarno-historycznym et.

9. Jakie repliki ASG i oporządzenie jest wymagane na jednosce ?
- Replika ASG NIE JEST OBOWIĄZKOWYM wyposażeniem. Jeśli ktoś jest zdecydowany na zakup repliki to na jednostce wymagana jest replika broni "nowoczesnej" w związku z tym nie akceptujemy replik tzw. historycznych - PPsH, MP40, Thompson. Z rodziny np. AK akceptowane jest wszystko nowocześniejsze od AK-47/AKM/AKMS. Z racji charakteru szkoleń nie akceptujemy replik karabinków wyborowych i snajperskich, oczywiście jako replikę dodatkową można takową posiadać, natomiast podstawą jest replika karabinku szturmowego lub pistoletu maszynowego np. MP5. Oporządzenie przyjęte jest tylko i wyłącznie a kolorach : oliv, OD ( i pokrewnych, foliage green nie jest akceptowany), coyote brown, tan, lub w polskiej panterce w odmianie zarówno leśnej jak i pustynnej.

      W razie braku preferencji repliki lub oporządzenia kadra posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt by pokazać różne propozycje replik oraz oporządzenia i pomóc dobrać najodpowiedniejszy wariant cenowy i jakościowy.

10. Czy aby dołączyć do jednostki muszę mieć ukończoną zasadniczą służbę wojskową?
-Nie, nie jest konieczne żadne przeszkolenie wojskowe aby do nas dołączyć.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW